Поскъпват адвокатските услуги

Адвокатските услуги поскъпват. Това стана ясно, след като в „Държавен вестник” бяха публикувани новите тарифи за минимални на адвокатските възнаграждения. Новите хонорари влизат в сила от вторник и са мотивирани от високата инфлация и постоянно растящите цени на стоки и услуги.

Промяната засяга не само конкретни увеличения на тарифите, но и урежда някои неясноти, възникващи при отношенията между адвокати и клиенти. Регламентиран е двоен хонорар за работа в почивни дни или за правна помощ, оказана по спешност. Изрично е уредено заплащането на пътни разходи на адвокат.

По дела за отмяна на уволнение и възстановяване на работа сумата за адвокат се увеличава от 300 на 400 лв. Но по дела за развод, увеличението е двойно – от 600 на 1200 лева, но когато по взаимно съгласие си остава по досегашните 400 лева за адвокатски хонорар. От 500 на 1200 лева скача хонорарът по дела за бащинство и оспорване на бащинство.

Значително е увеличението на минималното заплащане за съставяне на писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, в това число изготвяне на споразумение, постигнато в процедура по медиация, без участието на адвоката в нея, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт. Създават се нов текст като адвокатският хонорар също се изчислява според материалния интерес. Например – за изготвяне на договор при материален интерес от 80 000 лв. минималният хонорар от 590 лева скача над три пъти до 1900 лв.

За представителство, защита и съдействие на задържано лице по Закона за Министерството на вътрешните работи минималното възнаграждение е 300 лв. По наказателните дела има увеличение с 40-50% на възнагражденията за защитниците.

При тях цените се определят от наказанията, предвидени за съответното престъпление в Наказателния кодекс. Вместо 400 адвокатът ще получава 600 лева, ако защитава извършител на леко престъпление, наказуемо с пробация или глоба, а най-горе в скала е присъдата от доживотен затвор, където адвокатският труд се оценява минимум за 6000 лева при 4000 лв. досега.

В наредбата е записано също, че за защита по наказателно или административнонаказателно дело с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплащат допълнително по 250 лв. на адвоката. Освен това, ако административното наказание е под формата на глоба, имуществена санкция и/или е наложено имуществено обезщетение, възнаграждението на защитника се определя по правилата за представителство при даден материален интерес.