„Ден на отворени врати” в 61 Стрямска механизирана бригада

По навечерието на19 ноември – Празник на Сухопътните войски, 61 Стрямска механизирана бригада организира  „Ден на отворени врати”, който се проведе в поделението в Казанлък. Вратите на бригадата бяха отворени за всички граждани, а те имаха възможността, да посетят стая на бойната слава, да се запознаят със статичен показ на въоръжение, бойна техника и войсково оборудване.

Всички присъстващи станаха и свидели на действия по спасяване и евакуация на пострадал военнослужещ в труднодостъпна местност, демонстрация на операция по претърсване и прочистване на сграда и способи за разузнаване и маскировка.

По случай Празника на Сухопътните войски поздрав към Българската армия отправи полк. Иван Иванов – нач. щаб на 61СМБ. В събитието се включиха ученици от учебни заведение от Казанлък и региона, бивши военнослужещи, граждани и гости на града.