Кампания за събиране на средства за деца аутисти

Гражданско сдружение „Алтернатива 55″- Стара Загора, стартира кампания за събиране на средства за деца аутисти. Над 15 години организацията работи за развитие и социализиране на деца с генерализирани разстройства в развитието.

През последните години статистиката е тревожна и броят на децата с аутизъм рязко се увеличава: ако преди 20 години на 10 хиляди живородени едно бе с болестта , днес вече с тази диагноза е едно на всеки 50-55 живородени. Най-често децата аутисти имат проблем с говора, с общуването, което затруднява тяхното обучение, комуникация, включване в обществото. Тези деца се нуждаят от разбиране и системна подкрепа на обществото, за да преодолеят дефицитите в развитието си. Затова сдружението стартира кампания за това .Целта  е до края на месец декември тази година да бъдат събрани необходимите средства за спортна програма, включваща ерго-терапия – съвременен метод, чрез който по индивидуална програма се подпомага преодоляване конкретни дефицити на децата. Ще бъдат подпомогнати 30 деца с аутизъм, посещаващи Центъра. В заниманията могат да се включват и всички останали, които са в списъка с чакащи. Партньори в дейностите ще бъдат Тракийски Университет и Детски Омбудсман. Търсената сума е 8000 лв, с които ще бъдат закупени необходими материали и съоръжения, както и хонорар на експерт със специална подготовка. Програмата ще се реализира  през първото полугодие на 2023 г.