Общинско предприятие за туризъм „Казанлък Арт“ ще бъде създадено в Казaнлък

Ново общинско предприятие за туризъм „Казанлък Арт“ ще бъде създадено в Казанлък.

Учредяването му е предпоставка за подобряване на туристическите и маркетингови политики на Община Казанлък, което ще доведе до повишаване на интереса към региона и ще допринесе за оползотворяване на възможностите пред сектора.

Под шапката на новото общинско предприятие ще бъдат стопанисвани част от съществуващите вече обекти и такива, които са в процес на изграждане в Община Казанлък.

Предприятието ще работи в насока формирането и поддържането на активна информационна среда чрез съвместни дейности с културни институти и организации и популяризиране на региона във всички сфери на туризма.