Юнайтед Авангард Артист с нов одобрен проект по програма „Еразъм+”

Това е вторият одобрен проект по програмата за организацията, този път по ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Младеж“, дейност “Дейности за младежко участие”, по покана за кандидатстване към 04.10.2022г. на център за развитие на човешките ресурси.

„Дейности за младежко участие” е нова дейност, по която тепърва организации стартират своята работа и още при първото кандидатстване казанлъшката организация с Председател Румен Сомов печели финансиране за дейности с продължителност 2 години. Екипът по разписването е на 4-то място от всички проекти, които са кандидатствали от цяла България, което е голям успех. Проектът с наименование “Зелена игра” спечели 86 от общо 100 възможни точки за финансиране.

Основната му идея е да развие общности в малките населени места, затова и проекта ще се осъществи в две селца-Средногорово, където партньори на Юнайтед Авангард Артист от МЦР-Взаимопомощ развиват еко център „Зелена Европа” и село Енина, двете в Община Казанлък.

„Искаме да покрием нуждите на младежите в тях за дейности на открито за активно здраве и опазване на околна среда. От друга страна искаме да помогнем за социализацията на младежи с увреждания от различни институции в града ни, тъй като те реално във всекидневието си не общуват с други хора, освен със собственото си семейство. Чрез проекта ще успеем да обучим и “срещнем” младежи от малки населени места с младежи с увреждания, като по този начин ще покажем на едните, че съществуват другите и в същото време ще помогнем на младежите с увреждания да разнообразят ежедневието си. По този начин ще покрием два от приоритетите на програмата, а именно:- Околна среда и борба с изменението на климата; -Приобщаване и многообразие насочено към равните възможности и достъп до програмата в малките населени места. Работа с участници с по-малко възможности, както с уврежданията, така и с икономически пречки.” -разказва Ръководителят на проекта Р. Сомов.

В краткосрочен план, участниците ще повишат нивото си на осъзнатост и знанията си по отношение на опазване на околната среда и смекчаване на последиците от изменение в климата. Ще видят и преживеят как с малки крачки може да се постигне нещо по-голямо. Например чрез намаляване на отпадъка от пластмаса и предаването му за рециклиране, както и чрез рециклиране и разделно събиране да намалим екологичния си отпечатък. Отделно от друга страна ще се чувстват полезни като осъществяват дейности на открито с младежи и възрастни хора с увреждания и няма да се страхуват от тях и да им е реално тъжно, когато ги срещат, а ще осъзнаят, че могат да им бъдат полезни. След края на проекта хората с увреждания ще намерят приятели, с които да излизат, а младежите ще имат опита да работят и преживяват с тях. Нещо, което чрез екологията и дейностите на открито ще бъде идеално и за двете страни-младежи с по-малко възможности от малки населени места и младежи и хора с увреждания. По време на проекта младежите от малки населени места и хората с увреждания ще се чувстват значими, защото ще разберат, че има хора като тях и че има с кого да са без да има никакви ограничения по отношение на пол, раса, религия, физически и психически проблеми. Един път вече вдъхновени, младежите ще могат да разпространят идеите и визията на проекта активно в интернет пространството и се гордеят с работата си. Те ще бъдат подготвени да осъществяват свои собствени проекти и дори да основат свои неправителствени организации.

По време на проекта ще се отбелязват екологични дати като световните дни на влажните зони-2-ри февруари; деня на водата-23 март; деня на Земята-22 април; ден на биологичното разнообразие -22 май; ден на околната среда-5 юни; световния ден на младежта; нощта на прилепите-29 август; европейска седмица на мобилността; ден за защита на животните и за защита на птиците.

В момента Юнайтед Авангард Артист работи по проект „Зелени Мисии” по програма „Европейски корпус за солидарност” от няколко месеца с доброволци от България и Испания.