Нов административен ръководител на РС-Казанлък

Съдия Михаил Михайлов е определен за изпълняващ функциите „Административен ръководител – председател“ на Районен съд – Казанлък, считано от 03.01.2023 год. до встъпване в длъжност на нов председател на институцията.

Досегашният административен ръководител на съда Радослава Маждракова встъпи в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Бургас – наказателна колегия.