Жители на населени места от общините Павел баня и Казанлък са притеснени от рисково производство

Жителите на селата Горно и Долно Сахране и Голямо Дряново са притеснени, че „в региона се залага екологична бомба”, която свързана с инвестиционното предложение за “Разширение и модернизация на дейcтваща инсталация за производство на смоли“ на частно предприятие, с. Горно Сахране.

На пресконференция в Казанлък сформиралия се инициативен комитет представи техните виждания по проблема и техните искания.

Хората са притеснени, че отработената вода ще попада в почвата, в река Габровница и яз. Копринка. След разширението се предвижда изпускане на емисии до 3 часа на денонощие. Това са отровните метанол, въглероден оксид, диметилов етер, формалдехид. Според доклада на предложението те ще бъдат минимални количества. Според редица здравни проучвания формалдехид е изключително вреден за човешкия организъм.

Инсталацията се намира на по-малко от 2 км. от западната част на селото. Според гражданите съществува потенциална опасност за селото и местността.

На 11.01.2023 г. в 11:00 часа в РИОСВ Стара Загора ще се проведе експертен съвет, на който са поканени по един представител на селата Горно и Долно Сахране и на община Павел баня. На този експертен съвет практически ще се каже “да” или “не” на доклада по ОВОС.

Жителите на засегнатите села подготвили становище с подписка срещу разширението на инсталацията на,  което са внесли в РИОСВ. Пусната е и жалба към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, но хората смятат, че отговора от там няма да дойде навреме.