Приеха инвестиционното намерение на частния завод до с. Горно Сахране

С 11 гласа „за“ и 3 гласа „против“ експертният екологичен съвет  към РИОСВ- Стара Загора прие инвестиционното намерение на частния завод до с. Горно Сахране. В провелия се съвет присъстваха Община Павел баня, РДНСК, РЗИ- Стара Загора, възложителя и кметовете на двете населени места в близост.

“Реализацията на проекта за разширяване на производството на завода ще започне през следващите години и няма опасност за замърсяване на околната среда” сподели Тодор Карастоянов – управител на дружество изготвило ОВОС.

Екипът от експерти потвърди, че също няма опасност от взривове и експлозии, които могат да засегнат околните населени места. Директорът на РИОСВ – Стара Загора – Диана Искрева също успокои гражданите, че предприятието няма да се превърне от дървообработващо в химическо.

Хората против разширението на инсталацията в предприятието могат да обжалват решението за ОВОС в законовия 14-дневен срок за това. Те изразиха готовност да обжалват и пред Административен съд, като имат нагласа и за протестни действия, ако се наложи.