Заболяемостта от остри респираторни заболявания в област Стара Загора с тенденция към увелизаване

През първата седмица на 2023 година регистрираната от РЗИ – Стара Загора  заболяемост от остри респираторни заболявания (ОРЗ)и грип е 72,23 на 10 000 население, при средна за страната 124,44.

От началото на настоящата седмица се наблюдава тенденция към повишаване броя на заболелите от ОРЗ и грип. Най-засегнати са възрастовите групи от 0-4 години и от 5-14 години. С най-ниска заболяемост е възрастовата група над 65 години.

Регионална здравна инспекция – Стара Загора осъществява надзор и контрол на грип и ОРЗ  чрез сентинелно наблюдение на 10% от населението на град Стара Загора във всички възрастови групи, чрез събиране на данни от амбулатории за първична медицинска помощ.

Информацията от лечебните заведения за болнична помощ, относно хоспитализирани с пневмонии пациенти след преболедуване от остри респираторни заболявания, показва повишаване на броя на пациенти с усложнения, преобладаващо   в детската възраст.

РЗИ – Стара Загора организира пробонабиране и изпращане в Националния център по заразни и паразитни болести – София на 23 проби за изследване за грип и ОРЗ, от които при 14 ( 60 %) са  доказани вирусни причинители, както следва:

3проби –  грипен вирус тип А(H1N1)

1 проби –  грипен вирус тип A(H3N2)

1 проба –  COVID-19

7проби –  RSV( респираторно-синцитиален вирус)

2 проби – парагрипен вирус 3

Анализът на данните показва начало на подем на епидемичния процес на грип и ОРЗ.

Изпълнени са предписанията на РЗИ – Стара Загора, издадени през м. ноември 2022 г. до всички лечебни заведения, детски заведения, учебни заведения и общопрактикуващи лекари в област Стара Загора, с мерки за ограничаване разпространението на ОРЗ и грип.

РЗИ – Стара Загора продължава в динамика да проследява  епидемичния процес.