Инфо Зона – 13 01 2023 – Разговор с д-р Христина Клисурова от “Зелени Балкани”