Георги Туртуриков става временно изпълняващ длъжността омбудсман на Стара Загора

Досегашният правен съветник Георги Туртуриков ще заеме временно поста омбудсман, след като Надежда Чакърова напусна, за да стане зам.-кмет на Стара Загора. От началото на тази седмица тя пое управлението на ресора „Образование, здравеопазване и социални дейности” от Иванка Сотирова. Туртуриков е историк, юрист, носител на званието „Будител на Стара Загора”, дългогодишен изследовател на Васил Левски, автор на няколко монографии, изследвания и книги.

На предстоящото си заседание местния парламент трябва да приеме оставката на Надежда Чакърова – обществен посредник на Община Стара Загора и да избере за временно изпълняващ длъжността Георги Туртуриков, до провеждането на нова процедура и произнасяне на Общински съвет с решение за избор.

Предсрочното прекратяване на правомощията на Обществения посредник на територията на община Стара Загора, налага организирането и провеждането на конкурс за избор на нов. В изпълнение на Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Стара Загора е необходимо да се създаде Временна комисия в състав от седем общински съветници, както и да се избере председател на същата. Комисията следва да извърши правните и фактически действия за провеждане на конкурс за обществен посредник на територията на община Страра Загора, да извърши класиране на кандидатите по установените в Правилника критерии и да изготви проект за решение, който да бъде представен на заседание на Общински съвет.