Близо 170 са установените излезли от употреба МПС за изминалата година в Стара Загора

Близо 170 са установените излезли от употреба МПС за изминалата година в Стара Загора. Излезлите от употреба моторни превозни средства, които се намират върху общинска или държавна собственост, и не са предадени доброволно от собствениците си в център за разкомплектоване, се транспортират принудително до такъв.

Четири автомобила, които са излезли от употреба (ИУМПС), са принудително премахнати от междублокови пространства и общински паркинги в Стара Загора през изминалата година. Това сочи справката на звено „Инспекторат”. Общо за периода ИУМПС са били 168. Съставени са 29  Акта за установяване на административно нарушение. Доброволно собствениците на неупотребяваните по предназначение автомобили са премахнали 122 броя. Издадени са и 6 предписания.

Излезлите от употреба моторни превозни средства, които се намират върху общинска или държавна собственост, и не са предадени доброволно от собствениците си в център за разкомплектоване, се транспортират принудително до такъв. Площадката се намира в кв. „Индустриален”. Те може да бъдат потърсени в 3-месечен срок. Дейностите по третиране и оползотворяване са в изпълнение на Закона за управление на отпадъците и Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства.

Сигнали за видимо изоставени автомобили може да бъдат подавани на денонощния Горещ телефон на Община Стара Загора – 0800 157 37 или по електронен път.

Община Стара Загора организира заедно с представители на сектор „Пътна полиция” и фирмата, поддържаща площадката за разкомплектоване, регулярни проверки и мероприятия по репатриране на отговарящите на критериите МПС.