Инфо Зона – 25 01 2023 – Преди януарската сесия на Общински съвет Стара Загора – разговор с арх. Мартин Паскалев