Европейски цифров иновационен хъб „Загоре” реализираха в Стара Загора

Европейски цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) „Загоре” бе открит официално в Стара Загора. Ръководителят на проекта  и изпълнителен директор на Агенцията за регионално икономическо развитие – д-р Румяна Грозева, го определи като синергия за зелена цифрова трансформация.  Той е един от четирите одобрени ЕЦИХ за България, реализирани по програма Хоризонт/Цифрова Европа на Европейската комисия. Изпълнява се в широко партньорство, а водеща организация е АРИР – Стара Загора. По този начин, Стара Загора и Югоизточен район на планиране официално са част от трансевропейската мрежа от дигитални хъбове, което отваря редица големи възможности за софтуерните компании в региона да излязат на международните пазари.

„Защо бе толкова важно това да се случи в Стара Загора? Свързаността с останалите хъбове у нас, както и в Европа, научната общност и бизнеса, които работят заедно – това са перспективите, които искаме да дава нашият град на младите хора. Всеки един от нас има свое виждане, но целта ни е обща и ясна, тя е посока – развитие за Стара Загора, независимо дали става дума за дигитализация, предприемачество или надграждане на квалификацията. Целта ни е да бъдем атрактивни за младите специалисти”, каза по време на откриването зам.-кметът на Стара Загора Радостин Танев.

„Радвам се, че администрация, бизнес, НПО и наука вървят по общ път. Това е правилният начин, който води до добрите резултати. Виждам в залата много хора, с които започнахме да говорим по темата за привличане на високотехнологичния сектор преди малко повече от три години. Ефект има – Стара Загора е с одобрен ЕЦИХ, имаме няколко ИТ компании, които се ситуираха тук, имаме споделени работни места. От огромно значение е и общността, която се създаде и вече работи. В лицето на Община Стара Загора имате надежден партньор, за да заставаме заедно зад всичко, което е полезно за града ни”, допълни Танев.

Хъбовете имат мисия и функция да подпомагат както стартиращи предприятия и бизнеси, така и образователната система. Услугите по дигитализация са приложими във всички сфери, стана ясно по време на събитието в Регионалната библиотека „Захарий Княжески”. В залата присъстваха още началникът на Дирекция „Инвестиции и европейски програми” на Община Стара Загора Георги Симеонов, както и началникът на отдел „Инвестиции” Росица Райкова,  представители на Индустриална зона „Загоре”, Тракийски университет, бизнесът в региона, различни НПО организации от сферата, медии.  В срещата се включиха с опит и добри практики екипи на ЕИЦХ – Строителство, Агри и Киберсигурност.

Основната цел е да бъде изграден ключов цифров капацитет на ниво Югоизточен район, който да е в подкрепа на регионалните промишлени екосистеми в тяхната двойна зелена и цифрова трансформация. Това трябва да се случи чрез фокусиране върху ключовите области на високоскоростни компютърни изчисления (HPC), обучения за надграждане на цифрови умения (DAS) и киберсигурността, инфраструктурите за данни, управлението и обработката на данни чрез предоставяне на пълния набор от услуги като ЕЦИХ през следващите 3 години, даде подробности в хода на откриващото събите д-р Грозева.

ЕЦИХ “Загоре”, неговите партньори и трансевропейската мрежа от над 150 цифрови хъба ще предоставят различни типове услуги. Форумът, който съпровожда официалното представяне на „Загоре”, продължава през целия ден и включва разнообразни панели, които целят да бъдат максимално полезни на бизнеса – с реални примери и дискусии, консултиране и практически насоки.