Напредък по ВИК проектите

ВиК Стара Загора бележи значителен напредък по проекта на Оперативна програма „Околна среда” за по-качествени услуги. Дейностите по подмяна на трасета и изграждане на нови мрежи в градските части вече са осезаеми и за жителите на Стара Загора, Казанлък и Раднево, а в Чирпан реконструкциите са на финала си.

По Обект 1 в Стара Загора се работи както по водопроводната, така и по канализационната мрежа. Успоредно с това вървят и дейностите по обект 2, който засяга кварталите, северно от бул. Цар Симеон Велики. По някои от изпълнените трасета вече е положена настилка, а по други е направена заготовка за полагането на асфалта.

По канализацията е изпълнено трасето на Дъждовния колектор южно от МОЛ Галерия.

Поради интензивността на строителните работи и затварянето на доста улици в града, община Стара Загора е разработила визуализация, показваща временната организация на движението, за да може гражданите да са максимално информирани.

В ход е и реконструкцията на водопроводната и канализационната мрежа на Казанлък, където се обособяват три самостоятелни водоснабдителни зони.

Дейностите по проекта в агломерация Раднево се очаква да приключат напролет. За агломерация Чирпан и двата предвидени обекта са физически завършени изцяло.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне.