Първи иновативен проект “Душата вижда“ за Фондация “Артин Азинян”

Фондация “Артин Азинян” спечели първия си проект “Душата вижда” и е насочен към хората с нарушено или липсващо зрение финансиран от Национален фонд “Култура” . Проектът е един от шестте одобрени за 100% финансиране проекти в областта на фотографията, сред 267 кандидатури.

Проектът ще се изпълнява в няколко етапа, като подхода към всеки участник ще бъде индивидуален. Той ще бъде с продължителност 10 месеца, като в края на всички дейности ще бъде представена и изложба на всички участници.