Улеснени критерии за кандидатстване за настаняване в социални жилища в Казанлък

10 социални жилища са построени в подкрепа на хора в нужда в община Казанлък с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Целта  на проекта е  лица в неравностойно положение да получат експертна подкрепа за постигане на трудова, социална, здравна и образователна интеграция.

Лилия Цонкова сподели, че от септември м.г. вече има възможност за кандидатстване за настаняване в социалните жилища. Те могат да кандидатстват по Наредба №12 за настаняване на хора с жилищни нужди, като на последната сесия на Общински съвет в Казанлък беше гласувана и промяна в Наредбата.

Повече информация за кандидатстването за социални жилища може да получите в Център за информация и услуги на гражданите в общинска администрация или на сайта на Община Казанлък