Кметът Галина Стоянова връчи ключовете на първите семейства в новите социални жилища

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова лично връчи ключовете на първите семейства в новите общински социални жилища. Градоначалника преди всичко пожела на новодомците здраве и спокойствие. От своя страна, новите ползватели обещаха да пазят и да разхубавяват новите си домове. Жилищата са снабдени с абсолютно всичко необходимо за удобен живот, за децата са осигурени учебни кътове.

Десетте социални жилища бяха изградени в подкрепа на хора в нужда в община Казанлък, на които е трудно да намерят дом или са семейства в риск. На 30 юни 2020 г. бе подписан Административният договор за проект „Изграждане на социални жилища“. По инфраструктурния проект бяха построени общо десет броя социални жилища за социално слаби хора. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“. Строителството продължи две години, през които Община Казанлък изгради изцяло нови сгради и обзаведе помещенията с всичко необходимо за нормален живот – кухня, трапезария, спалня и санитарни помещения.

От септември миналата година на сайта на Община Казанлък и на Общински съвет – Казанлък са публикувани условията за кандидатстване за настаняване в социалните жилища – в Наредба №12 за настаняване на хора с жилищни нужди. В края на 2022 г. общинските съветници гласуваха облекчение при условията за кандидатстване, като изискването за срок за адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес бе съкратено от пет години на една. Сред водещите критерии за одобрение за настаняване са: срок за ползване до три години, лицата да посещават образователни институции, да имат професионална квалификация и трудова заетост. Разработената социална услуга е насочена към многодетни семейства, семейства на дете с увреждания, както и лица в риск от бедност и социална изолация.