И КЗК подхвана скъпотията в магазините

КЗК извършва предварително проучване във връзка с предлагането и ценообразуването при хранителните и селскостопански продукти в страната, съобщиха от Комисията за защита на конкуренцията.

Заради сигналите за повишени цени на основни хранителни продукти през последните месеци КЗК ще проверява за евентуално извършени нарушения по глава Седма – Забрана за нелоялна конкуренция, и глава Седма „б“ от ЗЗК – Нелоялни търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти, при предлагането, ценообразуването и етикетирането на хранителни продукти за крайните потребители.

Предвид обхвата на проучването, КЗК изисква информация и доказателства, както от държавни органи като Комисията за защита на потребителите, така и от производители и доставчици на храни – включително мляко и млечни продукти и техни сдружения.

След постъпване и анализ на изисканите данни и доказателства, КЗК следва да прецени по отношение на кои търговци на дребно (вкл. търговски вериги) са налице основания за образуване на производство по собствена инициатива за установяване на нарушения на ЗЗК, които могат да засегнат конкуренцията, да увредят интересите на доставчиците на селскостопански и хранителни продукти, което пряко се отразява на крайните потребители и тяхната покупателна способност.