Покана за обществено обсъждане на химн на град Мъглиж

В изпълнение на т. 4.4 от РЕШЕНИЕ №487 от 26 май 2022 г. на Общински съвет Мъглиж на 24 март 2023 г. (петък), от 10 часа, в заседателната зала на Общинска администрация гр. Мъглиж ще се проведе обществено обсъждане на излъченото от Комисията (определена с РЕШЕНИЕ №487 от 26 май 2022 г.) предложение за химн на град Мъглиж.