Мъжете в област Стара Загора ползват повече интернет от жените

През периода април – юни 2023 г. Националният статистически институт стартира провеждането на анкетно изследване „Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2023 година”. Изследването се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз по обща методология, която отразява разпространението и използването на интернет в България и осигурява международна съпоставимост на резултатите.

Анкетната карта съдържа няколко модула, които събират информация за наличие и използване на интернет от домакинствата и лицата, електронно правителство, електронна търговия и др., както и въпроси, свързани със социално-демографските характеристики на домакинствата и лицата.

Aнкетьори от отдел „Статистически изследвания – Стара Загора” ще посетят избрани на случаен принцип домакинства за провеждане на персонални интервюта, легитимирайки се със служебна карта издадена от Териториално статистическо бюро – Югоизток.

В област Стара Загора ще бъдат анкетирани 204 обикновени домакинства и живеещите в тях лица на възраст между 16 и 74 навършени години. В област Стара Загора изследването ще се проведе в градовете: Казанлък, Николаево, Раднево, Стара Загора, Чирпан и Шипка, както и в селата: Априлово, Богомилово, Бяло поле, Енина, Михайлово, Скобелево, Хаджидимитрово и Целина.

По данни на същото проучване, проведено в област Стара Загора за 2022 г. 86.5% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, а 68.9% от лицата на възраст 16 – 74 навършени години използват регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично). Мъжете в областта са по-активни от жените, като 69.7% от тях използват редовно интернет, при 68.0% за жените.