Нов продукт на пазара – “свежо прясно мляко”

В наредбата за специалните изисквания към млечните продукти се въвежда наименованието “свежо прясно мляко” – мляко, опаковано в потребителска опаковка в рамките на 48 часа след издояване, без да е претърпяло какъвто и да е процес на нагряване или друга обработка. Срокът му на годност ще бъде до 7 дни от датата на пастьоризация.

В наредбата ще бъде въведено наименованието “бяло сирене”, за което изискването ще бъде не повече от 60% водно съдържание. Относно кашкавала и продуктите, които могат да се обозначават така, се предвиждат критерии, които да изискват да се произвежда от сурово мляко, а самият процес на производство да бъде непрекъснат, с което ще бъде избегнато влагането на междинни суровини.Предвижда също етикетирането на млякото и млечните продукти да изисква посочване страната на произход или мястото на произход на използваните суровини. Когато суровините са смес от различен произход, на етикета ще трябва да бъде посочено процентното им съдържание със съответните страни и места на произход. Създава се и наредба, с която да се даде възможност на браншовите организации да поставят националния флаг на България за продукти, произведени изцяло от български суровини.