Инфо Зона – 04 05 2023 – Д-р Станимир Андонов за проблемите в здравеопазването, спорта и местната политика