Инфо Зона – 10 05 2023 – Ученици от Второ ОУ “П.Р.Славейков” с уникален препис на “История Славянобългарска”