Над 500 павелбански деца бяха прегледани безплатно за гръбначни изкривявания

Кампанията по извършването на безплатни прегледи за гръбначни изкривявания на деца, живеещи на територията на община Павел баня, завърши.
Прегледани бяха 539 ученика от 8 училища в 7 населени места.
Прегледите се осъществяваха от  д-р Стоимен Гечев – лекар-специалист по Физикална и рехабилитационна медицина, който обяви резултатите: „От прегледаните, след съгласие на родителите им, 539 деца, 74 са с начални изменения, като само 4 са с изразена сколиоза. В процентно изражение децата с гръбначни изменения в начален стадий са 14% от всички прегледани, а тези с изразена сколиоза – 0,7%.”
От своя страна и директори, и родители определиха инициативата на фамилия д-р Гечеви за изключително навременна, добра и полезна. Община Павел баня, която е партньор в кампанията, приветства желанието за превенция на различни заболявания при децата, още повече, че през последните години статистиката сочи, че все повече деца в България са с гръбначни изкривявания.