Инфо Зона – 11 05 2023 – Нахалният треньор и три от машинките му