XI-та областна панорама на професионалното образование и кариерно ориентиране в Казанлък

В Казанлък се проведе XI-а Областна панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране на площад “Севтополис”.

Събитието е организирано от Регионално управление на образованието (РУО)– Стара Загора, съвместно с общините от областта и в партньорство с Търговско-промишлената палата, Клуб на работодателя и Център за подкрепа на личностното развитие в областния град.

Панорамата беше открита от кмета на Община Казанлък Галина Стоянова.

В панорамата взеха участие всички училища от общината с професионално обучение, а именно:

ПГ „Иван Хаджиенов“, Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт, Национално училище по пластични изкуства и дизайн, гр. Казанлък, ППМГ „Никола Обрешков“, СУ „Екзарх Антим I“, ПГ „Петко Стайнов“ и ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Ръжена.

На изложението, всяко едно от училищата представи пред кандидат-гимназистите и гражданите на общината професиите и специалностите, за които може да се кандидатства след завършване на основно образование.