Поздравителен адрес от Председателя на ОбС – Гурково по повод 24 май

ДО
УЧИТЕЛИТЕ, УЧЕНИЦИТЕ, КУЛТУРНИТЕ И ПРОСВЕТНИТЕ ДЕЙЦИ, ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ГУРКОВО

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, ПРОСВЕТНИ И КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ, СКЪПИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ГУРКОВО,

От името на Общински съвет – Гурково и лично от мое име Ви поздравявам по случай 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

24 май е денят, който ни свързва с миналите и идни поколения, който прави мост между миналото и настоящето.

Затова е радостно, че този празник се чества и в дни на подем, и в дни на трудности. Защото именно това ни обединява и ни прави силен народ – езикът, духовността и националната идентичност.
Използвам възможността да поздравя всички педагози от СУ “Христо Смирненски” гр. Гурково, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с.Паничерево, ДГ “Латинка” и филиала в с.Паничерево, които със своята отдаденост, опит и знания спомагат за качественото обучение и възпитаване на децата ни.

Изказвам също своята благодарност на всички читалищни и просветни дейци в нашата Община, които с много труд и желание пазят живи традициите и възпитават любов към културата в подрастващите поколения.

На Вас, мили ученици, ще пожелая да бъдете будни, любознателни и да обичате българското слово. Изразявайте по-често своята признателност и уважение към Вашите учители, защото те Ви водят по пътя на знанието и израстването.

На всички Вас желая позитивизъм, много лични и професионални успехи!