Инфо Зона – 26 06 2023 – Розовото масло – проблеми и бъдеще