Ремонтът на гарата ще завърши до края на 2023 година

Съпътстващи проблеми забавят проекта за модернизация на гаров комплекс Стара Загора.
Предстои ремонтът да се завърши до края на 2023 година, съобщи началникът на отдел “Програмиране” в Оперативна програма “Транспорт” инж. Ивета Колева.

Различни причини са оказало влияние върху изпълнението на реконструкцията на жп гара Стара Загора .Първо пандемията в последните две години. Върху ритъма на строително-мантажните работи е оказала влияние и започналата война в Украйна. Увеличила се е цената на някои мателиали, доставките на други са се забавили, а за трети е било отказано изпъплението на сключените договори.

Промени в проекта са се наложили, тъй като първоначално в него не е бил включен ремонтът на предгаровия площад. Имало е ново поректиране, после одобрение и е включена и неговата реконструкция.

Заради изпълнение на отделни етапи от проекта, до момента са били наложени за плащане на неустойки за 120 000 лева.

С изпълнението на този проект съществуващата инфраструктура ще бъде модернизирана и ще отговаря на европейските стандарти в железопътния транспорт. Ще се подобри организацията на обслужване в гарата и ще бъдат създадени необходимите удобства и комфорт за пътниците. Също така ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност, ще се подменят всички инсталации, стенни, подови и таванни покрития, нови фасади и ще бъде изградена нова климатизация.

Проектът “Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора – проектиране, строителство и авторски надзор“ се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 година.”.

Той цели да се постигне бърза, екосъобразна и качествена жп услуга със скорост от 160 км/ч.