Световен ден за борба с тютюнопушенето

Всяка година на 31 май Световната здравна организация  отбелязва Световен ден без цигари. Кампанията е насочена за повишаване на осведомеността относно вредите и последиците от употребата на тютюн и излагането на вторичен дим, както и за отказване от тютюнопушенето.

Мотото на тематичния ден за 2023 г., съгласно публикуваната информация от Световната здравна организация е: „Отглеждайте храни, а не тютюн!“.

В световен мащаб всяка година загиват над 8 милиона души, засегнати пряко или косвено от тютюна. Повече от 7 милиона от тях умират от директна употреба, а почти милион и двеста хиляди непушачи – от вдишването на вторичен тютюнев дим. 65 000 от тези, които умират от болести, свързани с вдишването на вторичен тютюнев дим, са деца.
Данните от Националния център по обществено здраве и анализи, включени в доклада от Националното проучване на факторите на риска за здравето на населението на Р. България, 2020 г. посочват, че 39.4% от възрастното население употребява тютюн, като делът на мъжете е по-висок от жените, съответно 40.5% на 38.7%. Най-висок е делът на ежедневните пушачи – мъже във възрастовата група 45-54 г. (49.0%). Остава без промяна фактът, че 14.3% от анкетираните са започнали да пушат на 10-15-годишна възраст.
Основната част от анкетираните пушачи употребяват бездимни тютюневи изделия, наргиле и електронни цигари вкъщи (44.7%), като делът им нараства няколко пъти с възрастта. В заведенията 36.5% от анкетираните употребяват тютюневите продукти. Най-висок дял на пушещите бездимни тютюневи изделия е във възрастта 20-35 г. Около 2/3 от пушачите (67.1%) подкрепят тоталната забрана за пушене на обществени места. На пасивно пушене в дома си са изложени 53.7% от анкетираните.
Текущо през цялата година и насочено през месец май Регионална здравна инспекция – Стара Загора организира различни инициативи за популяризиране на Световния ден без тютюнопушене.
Регионална Здравна инспекция – Стара Загора напомня, че всеки пушач може да се консултира безплатно как да откаже тютюнопушенето през цялата година в Консултативния кабинет за отказ от тютюнопушене. Работното време е от 8.30 до 17 часа, от понеделник до петък, административна сграда на РЗИ – Стар Загора – ул. Стефан Караджа No10.
Допълнителна информация може да получите на телефон 0882 442 999 и на Националната телефонна линия за отказ от тютюнопушенето 0700 10 323.