В магията на тъкачество на хоризонтален стан с майстор Елица Максимова

Работилница по Тъкачество на хоризонтален стан запозна гостите на Чирпанлиевата къща с този стар занаят.

Магията на тъкачеството демонстрира Майстор Елица Максимова от Велико Търново, която се е посветила на занаята и пресуквайки и прехвърляйки цветните конци сътворява красоти.

Тъкачеството е един от най-старите занаяти с многовековни корени по българските земи, отвеждащи ни още в далечното VI-то – V-то хилядолетие преди Христа. Тъкането възниква заедно със земеделието и е бил единственият начин за изработка на дрехи, постелки (черджета, черги), одеяла.

Работилница по Тъкачество, както и много други демонстрации на български занаяти са част от Шипка Фест ’23 , в двора на Чирпанлиева къща Шипка в подножието на Балкана, който ще продължи до 10 септември 2023г.