ВСС не намери нарушения по случая с нарязаното момиче от Стара Загора

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет е осъществил в цялост правомощията си във връзка с подадения сигнал от страна на депутата Делян Пеевски по действието на съдебните състави в Стара Загора и е извършил проверка съобразно компетентността си по Закона за съдебната власт на организацията по образуването, движението и приключването на двете дела в Районен и Окръжен съд Стара Загора, както и за спазване на принципа на случайния подбор при разпределянето им. Нарушения не са установени. Това съобщават в подробен отчет по извършената проверка от Инспектората. Описвайки подробно къде и какво е проверено, както и това че не са открили никакви нарушения или отклонения от добрите практики в доклада се посочва, че правната преценка относно приложението на закона от въззивния съд не е била предмет на проверката и не може да бъде проверена от Инспектората, тъй като той няма такива правомощия. Това е така, тъй като следва да се анализират както приетите за установени факти по случая, така и материалния закон, приложим към тези факти, чиято проверка излиза извън рамките на законоустановената компетентност на Инспектората. Компетентността да извърши преценка по правилността на приложението на закона е на горестоящия съд – по реда на инстанционния контрол. В конкретния случай произнасянето на Окръжен съд  – Стара Загора по правилността на определението на Районен съд за вземане на мярка за неотклонение да не подлежи на инстанционен контрол. Независимо от това  Апелативен съд – Пловдив има правомощие да анализира и обобщи съдебната практика на окръжните съдилища от неговия съдебен район по приложението на закона.

Заради това и Висшия съдебен съвет е изпратил на председателя на Апелативен съд – Пловдив акта от извършената проверка, ведно и сигнала, подаден от Делян Пеевски.

Снимка: БНР