Евгени Янчовски е предложен за Почетен гражданин на Стара Загора

Футболистът и бивш треньор на Футболен клуб „Берое-1916″ да бъде удостоен със званието почетен гражданин на Стара Загора, предлага Председателят на Общинския съвет – Мария Динева. Предложението ще бъде гласувано на последната сесия за този мандат на 28-ми септември.

До 01 юли 2023 г., в Община Стара Загора e постъпило едно предложение за удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Стара Загора”. То е направено от Управителният съвет на Футболен клуб „Берое 1916-ветерани” за Евгени Янчовски – футболист и бивш треньор на Футболен клуб „Берое-1916″. Преписката е изпратена към Постояната Комисия по култура, туризъм и вероизповедания за разглеждане и обсъждане на предложената кандидатура. Тя е изготвила становище до Председателя на Общинския съвет, който е внесъл постъпилия материал относно направената номинация, за разглеждане от комисията по Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора. На свое заседание проведено на 04-ти септември , комисията реши кандидатурата на Евгени Янчовски да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет. Общинският съвет следва да приеме решение относно начина на провеждане на избора – посредством явно или тайно гласуване.

Снимка: Интернет