Родители с малки деца да могат да ползват втора и повече порции храна

Промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора ще даде възможност на родители с малки деца да могат да ползват втора и повече порции храна. Купонът за това ще струва 3,50 лв. Запазва се таксата за ползване на детска кухня за деца на възраст от 10 месеца до 3 години, която е 1 лев.

Промяната цели да се даде възможност за закупуване на дневни купони и дневно ползване на детската кухня, без родителите да се ангажират със закупуване и заплащане на пълен месечен абонамент, както това беше до момента, поради определена с наредбата само месечна такса. С въвеждането на дневна такса за купон се цели и даване възможност на родителите да заявяват купони чрез електронна система, която се разработва и се очаква да бъде внедрена в началото на месец Октомври. Предлаганата такса от 1,00лв. на ден за първи купон е под себестойността на предлаганото дневно меню, която себестойност по калкулации е между 3,50-4,00лв. Предвидената цена за първи купон не покрива разходите на Община Стара Загора. Този първи купон предоставян срещу такса от 1 лев изпълнява социална функция, а именно Община Стара Загора да осигури минимум необходим порцион за изхранване на едно дете на една поносима за всеки родител цена. Към предлаганата от Детска кухня храна немалко родители проявяват интерес за закупуване на втори и повече купони. Заявяването и предоставянето на допълнителен порцион ще може да се предоставя като възможност от Детска кухня, но срещу такса, която да покрива в максимална степен себестойността на предлаганата храна. С оглед на това се предлага закупуването на втори и следващ купон да е срещу такса от 3,50лв. покриваща до голяма степен разходите по приготвяне на храната. На следващо място се предлага въвеждането на еднократната такса за закупуване на амбалаж. Осигуряването на амбалаж се налага поради често срещаните затруднения на родителите да осигуряват съдове с определена вместимост, поради голямото им разнообразие на пазара. В тази връзка се предлага родителите да заплащат еднократно такса за закупуване на амбалажа, срещу която такса Община Стара Загора да осигури съответния вид и брой съдове за предаване на храната, като така ще се облекчат родителите, ще се стандартизират ползваните съдове, а и не на последно място ще могат да се осигурят тези съдове по цени на едро. Еднократната такса при записване на дете за закупуване на амбалаж ще бъде 20,00лв.