Въвеждат у нас общото зарядно устройство

Търговците ще продават вече устройства без включено зарядно, предвиждат промени в две наредби, качени за обществено обсъждане, с които се цели страната ни да приложи европейската директива за общо зарядно устройство.

Икономическите оператори ще са длъжни да гарантират, че информацията за това дали заедно с радиосъоръжение е включено зарядно устройство, се изобразява графично, като се използва лесно разбираема и лесно достъпна пиктограма. Тя се отпечатва върху опаковката или се прикрепя върху нея като стикер. И трябва да се вижда добре и да е четлива, а при продажба от разстояние – в близост до обозначената цена, пише още в промените.

Посочената Директива е един от ключовите актове от законодателството на Съюза за хармонизация, регулираща изискванията към голям брой продукти, като например мобилни телефони и други преносими електронни устройства, заемащи сериозен дял в производството и търговията със стоки на ЕС. През 2022 г. бе приета Директива по отношение на въвеждането на стандартно зарядно устройство, като се цели основно осигуряване на удобство за потребителите, както и намаляване на отпадъците от електрическо и електронно оборудване (електронни отпадъци) в контекста на ефективно използване на ресурсите и преминаване към чиста, кръгова икономика.

Изискванията на Директивата се отнасят до всички мобилни телефони, таблети, цифрови камери, слушалки за поставяне върху ушите или комплекти слушалки, слушалки за поставяне в ухото, ръчни конзоли за видеоигри, преносими високоговорители, електронни четци, клавиатури, мишки, преносими навигационни системи, лаптопи.
Основните елементи в Директивата за общо зарядно устройство са:

– въвеждане на хармонизиран порт (гнездо) за зареждане на електронни устройства – USB тип-C, независимо от марката на зарежданото устройство;

– въвеждане на хармонизирана технология за бързо зареждане, което ще осигури еднаква скорост при използване на съвместимо зарядно за електронно устройство;

– подобрена информация за потребителите (визуална и писмена) относно характеристиките на зареждането, чрез която потребителите ще разберат доколко наличното им зарядно е съвместимо с изискванията на новото им електронно устройство. В тази връзка са предвидени и задължения на вносителите и дистрибуторите да гарантират наличието на специален етикет, поставен от производителя.

 

Снимка: Интернет