Кънчо Папазов с поздрав за Деня на българската община

Скъпи жители на община Гурково,

Денят на българската община – 12 октомври не само отразява духа и вижданията на първите законотворци, но представя общината като общност на хора, споделени цели и принципи. През  далечната 1882 г. се говори за „членове на общината”, а не за възприетото по-късно „жители”. В първия закон за местната власт се посочва, че всеки е член, който “упражнява общинските си права и се ползува отъ общинските имущества и участвува въ общите задължения и тегоби заедно съ другите членове на общината”.

Днес в община Гурково имаме прекрасната възможност да избираме между тегобите и решенията, между отпора и подкрепата, между застоя и напредъка, между разединението и обединението.

Предизвикателствата са много, но важната роля в провеждането на местните политики е на гражданите. В моята визия за управление –  гражданите са с равни възможности за развитие и успех, администрацията  – достъпна. Обществените съвети, които ще формираме, ще извеждат дневния ред на общностите.

Пълноценното взаимодействие между Община – Общински съвет – кметове на кметства – граждани ще стартира работещ модел на партньорство и сътрудничество за развитие на родния край. Заедно ще решаваме за приоритетите и с бизнеса, местните професионални общности, граждански сдружения и експерти в съответната област.

Благодаря на всички жители, с които се срещам за идеите, предложенията и инициативите за  успешно местно самоуправление! 12 октомври е вашият ден – денят на активните граждани на община Гурково!

Пожелавам с  добър диалог  да опазим духа на разбирателството и да прокараме пътя към единението за ново управление, каквото заслужавате!

Честит Ден на българската община!

Кънчо Папазов

Кандидат-кмет на община Гурково