Не обменяйте левовете в евро преди влизане в еврозоната

Българите преди деня на въвеждането на еврото да държат парите си в левове в банкови сметки и по сметки при платежни институции и дружества за електронни пари, а не в наличност, с оглед автоматичното им превалутиране в евро от датата на членство в еврозоната. Това се препоръчва в актуализираната Комуникационна стратегия за информация и публичност на присъединяването на страната към еврозоната. Препоръка към обществеността е още да не обменят пари в брой преди официалното въвеждане на еврото, тъй като замяната може да включва разходи и такси.

Гражданите ще бъдат информирани, че през периода на двойно обращение в магазините ще може да се плаща и с двете валути, и че след този период левът престава да бъде законно платежно средство. Освен това трябва да знаят, че обмяната на пари в брой ще е възможна без такса в банките и някои офиси на „Български пощи” ЕАД в рамките на период от 6 месеца от датата на въвеждане на еврото, а след това е възможно да бъде въведена такса.

Поставена е и цел за предприемане на мерки за противодействие на всяка дезинформация, която заблуждава и насажда необосновани притеснения у гражданите от тази ключово важна стъпка за повишаване на стандарта на живот в България, съобщават от Министерство на финансите. Актуализацията планира фазите на кампанията, като отчита променената перспектива за членството на България за 1 януари 2025 година, добавят се редица нови комуникационни дейности и се променят такива, предвидени в предходната стратегия.

През първата фаза на кампанията ще стартира  интернет страницата за еврото, която ще е  основен институционален канал за информиране на гражданите и бизнеса по отношение на всички аспекти, относно въвеждането на еврото в България. Тя е разработена така, че да предоставя актуална информация по подходящ начин за различните цели на Комуникационната стратегия и на целевите групи. Чрез този комуникационен канал основните послания могат да достигнат бързо и лесно до българските граждани, а чрез английската версия и до чуждестранни граждани. На нея ще има бутон „Подай сигнал”, чрез който гражданите да могат да сигнализират компетентните институции в случаи на злоупотреби и нелоялни практики. Поради високата обществена значимост на процесите по замяна на лева с евро, към сайта ще бъдат предвидени различни комуникационни канали за връзка с гражданите и обратна връзка за техните въпроси. Предвижда се да например да има имейл, както и чатбот, чрез които гражданите да получават отговори на въпросите си.