МОН одобри учебниците по религия за V и VI клас

Със заповед от министъра на образованието са одобрени учебниците по религия за V и VI клас.

Двата нови учебника са включени в списъка с познавателни книжки, учебници и учебни помагала на Министерството на образованието и науката, които могат да се разпространяват и използват в училищата у нас. Предметът е избираем.

Разработени са зададените от програмата на Министерството на образованието теми за история на религиите в V клас и за храмова култура в VI клас, като са разгледани четири световни религии – юдаизъм, християнство, ислям и будизъм.

Петокласниците ще придобият по-цялостна картина за произхода, принципите и личностите, формирали всяка от тези религии.

Шестокласниците пък ще се запознаят с архитектурата на храмовете. Целта е както да “посетят” различни по вид религиозни сгради, така и да вникнат в същността и символиката на храма и на извършваните в него ритуали на почитание.

В авторските екипи участват висококвалифицирани педагози, богослови, писатели, художници, редактори и дизайнери. Учебните комплекти включват учебник, учебна тетрадка и книга за учителя.

По същата програма от няколко години се преподава в училищата по одобрените от МОН учебници за начален курс, където акцентът е върху изграждането на добър характер и добродетели у децата.

 

Снимка: Интернет