Географи от региона се събраха на среща в Казанлък

Географи от Казанлък и региона се събраха на среща дускисия отностно проблемите и предизвикателствата в сектора. В Казанлък от 2015 г. е учреден клон към Асоциацията на професионалните географи регионалисти.

Проф. Марин Русев, председател на към Асоциацията на професионалните географи регионалисти, подчерта, че една от обединяващите науки в света.

На срещата беше обсъдено всичко свършено досега от асоциацията и бяха набелязани бъдещите цели за изпълнение в сферата на географията в България.