Общинските съветници в Казанлък не стигнаха до съгласие за състава на постоянните комисии

Проведе се първата извънредна сесия на Общински съвет- Казанлък.

Първа точка от дневния ред бе относно приемане на принципи за изграждане на постоянните комисии на Общински съвет Казанлък и определяне на техния брой, предмет на дейност, ръководство и състав, Мандат 2023 – 2027. Общинските съветници в Казанлък не можаха да стигнат до съгласие относно начина на избор и състава на постоянните комисии.

По време на заседанието бяха дадени и две предложения относно начина на гласуване, но никое от тях не събра необходимото мнозинство. По тази причина след прекъсвания за обсъждане беше прието предложение за отлагане на обсъждането на решението.

Очаква се след като групите се консултират отново помежду си, да бъде обявена дата за следващо извънредно заседание.

Общинските съветници единодушно приеха втората точка от дневния ред относно участие на община Казанлък в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ”ВиК” ЕООД – Стара Загора, насрочено на 12 декември 2023 г.

На извънредното заседанието положиха клетва  общинските съветници от политическа партия “Има такъв народ” и политическа партия “Движение за права и свободи” Живка Железова и Ахмед Мехмед.