Първа по рода си среща се проведе в Гурково по инициатива на кмета Кънчо Папазов

Кметът на общината Кънчо Папазов се срещна с бивши кметове и председатели на общински съвети от предходни мандати, за да обсъждат приоритети, визия на общината и празниците на града.

„Всеки от вас е оставил диря в историята на Гурково, която напомня за успехите, трудностите и надеждите за бъдещето. 2024 година за Гурково ще премине под знака на подготовката и провеждането на две събития: 50 години град и 50 години фолклорен празник на 7-те балкански градове „Балканът пее и разказва” с нашето домакинство. Вярвам, че това е добър повод да обсъждаме заедно визията и развитието на общината, да дискутираме идеи и нерешени дългогодишни проблеми с вашия опит, експертиза, мъдрост и желание да завършим отлагани въпроси” – каза настоящият градоначалник, мотивирайки идеята си те да формират Консултативен съвет за развитие към кмета на община Гурково. Съветът да дебатира и предлага решения, които местният парламент да разглежда и утвърждава.

„За първи път се случва кмет да покани всички бивши ръководители. Приветствам срещата и инициативата за създаването на Консултативен съвет. Днес има повече възможности за финансиране и реализиране на обекти, важно е да има концепция за развитие и ние бихме могли да бъдем полезни”, каза председателят на Общинския съвет в мандат 2003 – 2007г. Стоян Ангов.

На срещата, организирана от кмета, присъстваха ръководителите на местната власт: кметовете Петър Дрянов (1972 – 1974г.), Неделчо Маринов (1987 – 1988г.), Димо Димов (1998 – 2003г.), Стоян Бонев (2003 – 2015), Иван Иванов (2015 – 2019г.) и председателите на Общински съвети Стоян Ангов (2003 – 2007г.), Иванка Димитрова (2007 – 2011г.), Иванка Дончева (2011-2015г.), Димитър Драчев (2011-2015г.) и Гочо Гочев (2019 – 2023г.).

Участниците в срещата избраха за председател на Консултативния съвет за развитие Иванка Димитрова, която сподели добри практики за градоустройството. Заедно очертаха като приоритетни сферите: инфраструктурата, градоустройството, чистотата, събираемостта на данъците – все акценти, които от години стоят на вниманието на местната власт. Ваня Дончева и Димо Димов поставиха на фокус неприветливия вид на сградите и възможностите за обновяване на облика. Петър Дрянов припомни подготовката за честванията на празнични годишнини на града и даде своите съвети за взаимодействие с Общинския съвет. Димитър Драчев изрази съгласие и готовност за подкрепа от страна на настоящия състав на местния парламент за полезно сътрудничество. Според Иван Иванов е нужен преглед на инфраструктурата и извеждане на приоритети по населени места. Гочо Гочев припомни за приети документи, свързани с плана за развитие. По думите на доайена Стоян Бонев време е да се решат дългогодишните проблеми сега, когато има възможности, споделен опит, финанси и разбиране.

„Обединените усилия са изключително важни за благоприятното развитие на общината, за повишаване качеството на живот, добрите решения се нуждаят и от вашата подкрепа”, кметът Папазов благодари и изрази задоволството си от първата среща, в която всички засвидетелстваха, че милеят за родния край. В края на срещата всички си пожелаха една добра и спокойна година и застанаха за обща снимка.