Предложение: Държавата да отнема автомобила на нетрезвите шофьори

Предложения за промени в Наказателно-процесуалния кодекс и Наказателния кодекс, които да доведат до подобряване на ефективността на наказателния процес, до ограничаване на формализма и до по-бързо и справедливо правораздаване, предлага Прокуратурата. Те са изготвени след сравнителен анализ с правните уредби на редица европейски държави  и са съобразени с препоръки на европейски експерти в областта на наказателното правораздаване.

Едно от предложенията е в случаите на управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол или наркотични вещества, управляваното МПС да се отнема в полза на държавата, когато е собственост на дееца.

Част от идеите за промени имат за цел да се преодолее един от основните проблеми – формализмът в наказателния процес, и се отнасят до изискванията за изготвяне на обвинителния акт и до годността на доказателствата. В България законът изисква в обвинителния акт да бъдат описани точно времето, мястото и начина на извършване на престъплението, за разлика от други държави, където, например, няма задължение да бъде подробно описан начинът на извършване на престъплението в обвинителния акт.