Фелдшери и лекарски асистенти да могат да работят в детските ясли

Фелдшери и лекарски асистенти да могат да работят в детските ясли и яслените групи на детските градини. Това предвижда промяна в наредба за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни от 2008 година. Тя е публикувана за обществено обсъждане.

Предложението за изменение идва от здравното министерство заради големия недостиг на специалисти с висше образование по специалностите “медицинска сестра” и “акушерка”, каквито се изисква за работа в детските ясли. В проекта на променената наредба са включени и текстове, свързани с осигуряване на възможност за всекидневна игра на открито и физическа активност, регламентиране на използването на електронни устройства и време за престой пред екраните, екипна работа на персонала при грижите за децата и възможности за повишаване на следдипломната квалификация на медицинските специалисти и учителите. С промените в нормативния акт е предвидена възможност дейността на детските ясли да се извършва в сътрудничество с общопрактикуващите лекари, специалисти от други сектори и родителите.

Посочени са разнообразни форми на партньорство със семействата.