Отворени са ценовите оферти за проектиране на ремонта на близо 100 км третокласни пътища в област Стара Загора

Отворени са ценовите оферти за проектиране на ремонта на близо 100 км третокласни пътища в област Стара Загора .Предстои изработването на технически проекти за основен ремонт на отсечките Раднево – Гълъбово и Дъбово – Борущица и на пътя през с. Маца.

Участъкът, предвиден за рехабилитация, преминава през селата Яворовец и Борущица. Трасето е в недобро състояние, с намален габарит и недостатъчна носимоспособност на настилката, с множество дупки и с лошо отводняване. Състоянието му допълнително се влошава от превозващите дървен материал тежкотоварни камиони в района, поради което е ограничено движението на товарни автомобили над 7 тона в чертите на с. Борущица. В отсечката има две големи съоръжения, които също ще бъдат ремонтирани – надлез над път I-6 Казанлък – Сливен и мост над р. Дъбовска преди с. Яворовец.

Във втората обособена позиция е изработването на технически проект за ремонта на 3,6 км от път Борущица – Кръстец . Участъкът преминава през ж. п. линия, където трасето е нарушено. Съоръжението за преход през ж. п. линията не е изградено, поради което движението на автомобилите е пренасочено през водосток под ж.п. линията.

Третата обособена позиция е за проектирането на рехабилитацията на 5,3 км от път I Меден кладенец – Скалица – Овчи кладенец – Маца – Полски градец в участъка през с. Маца. Отсечката е с разрушена настилка, с множество дупки и пропадания, с компрометирана отводнителната система.

В четвъртата обособена позиция е изготвянето на технически проект за основния ремонт на 27,4 км от път Раднево – Гълъбово . Пътят е построен през 1976 г. и от тогава не е основно ремонтиран. Третокласното трасе е основна пътна връзка на населените места в общините Раднево и Гълъбово. По него ежедневно преминават тежкотоварни автомобили и автобуси, превозващи работещите в ТЕЦ „Марица – Изток”, ТЕЦ „Гълъбово”, Брикетна фабрика „Гълъбово”, рудник „Трояново-3″.

Във втората обществена поръчка е проектирането при ремонта на други три третокласни отсечки в областта. Това път I Средец – Опан – Симеоновград, път Полски градец – Светлина – Тополовград – Устрем и път Опан – Венец – Разделна – Гълъбово.

Срокът за изпълнение за всяка от обособените позиции в двете обществени поръчки е 60 календарни дни, който започва от датата на сключване на договора и включва само времето за проектиране. Изпълнението на проектните работи ще се извърши в три междинни етапа.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът за изпълнението им.