Отговор на Началника на детско отделение в болница „Тракия“

На 22.01.2023 г. към 12:00 ч. е прегледано дете на 1г. 7 м. възраст в Спешно приемно отделение на МБАЛ „Тракия“ по повод на фебрилитет над 39 С, гърч и ентероколитни прояви. Осъществен е преглед от специалист с оценка състоянието на детето и e приложено антипиретично, антиконвулсивно и противоедемно лечение.

След овладяване на спешното състояние на детето на родителите е обяснено, че анамнестични и клинични данни  насочват за  заболяване с инфекциозен причинител, което налага транспортиране до единствената в областта  Клиниката по инфекциозни болести.

Спешен екип от болница „Тракия“ транспортира детето с реанимобил на болница „Тракия“ , до клиника по инфекциозни болести на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“АД за продължаване на лечебнодиагностичния процес. Родителите са информирани от дежурния екип за състоянието на пациента и необходимостта от хоспитализация. На детето е оказана спешна и адекватна специализирана медицинска помощ.