Все повече млади българи се насочват към специалността „Киберсигурност”

Обучението по специалността „Киберсигурност” е базирано на нарастващите нужди за формиране на експертиза, позволяваща адеквата реакция и ефективно действие в посока осигуряване на сигурност в кибер пространството. Все повече млади кадри се насочват и към изучаването на тази специалност, сподели Любомир Тулев в интервю за Тв Стара Загора.

Българските кадри са много добре подготвени теоритично, но все още практическите упражнения и подготовка в родината ни, не са добре заложени в програмата на обочение.

С всяка изминала година интересът към Секторът на IT и по-специално към киберсигурност нараства, като тази сфера предлага постоянни възможности за израстване, трупане на нови знания и опит, както и възможност за развитие в различни сфери.