Пробив в борбата за защита на българското розово масло

Европейският парламент ще се бори да няма ново законодателство за етеричните масла и ще иска Европейската комисия да изготви доклад относно въздействието им върху човешкото здраве в срок не по-рано от 6 години.

Това се случи в рамките на пленарната сесия на европейския парламент в Страсбург, на която българските евродепутати от всички политически групи се обединиха и заедно успяха да обърнат гласуването в полза на внесените от тях изменения към предварителната преговорна позиция.

Според нея се очакваше в срок до 4 години ЕК да излезе с ново законодателно предложение за етерично-маслените култури, базирано на доклад за свойствата и ефекта им върху здравето.
С гласуването си по време на пленарната сесия евродепутатите одобриха преговорната позиция на Европейския парламент за тристранните срещи с Еврокомисията и Съвета. Така по време на триалозите Европарламентът ще се бори да няма никакво ново законодателство относно етикетирането и класификацията на българското розовото масло, а срокът за доклад на Европейската комисия да бъде фиксиран за по-дълъг период от минимум 6 години.
„Това е същински пробив в работата на всички български колеги – нашата неголяма делегация от 17 евродепутата да спечели подкрепата на над 300 свои колеги в подкрепа на българското розово масло“, коментира Андрей Новаков. „Оттук насетне на ход са националните власти, които трябва в тристранните преговори да се възползват максимално от този пробив и да се борят тази позиция да бъде защитена и от Съвета“.

Измененията в Регламента за класификация, етикетиране и опаковане на химикали (CLP), инициирани от Европейската комисия, предвиждат етеричните масла да бъдат класифицирани като потенциално опасни въз основа на съдържащи се в тях елементи, които в определени условия могат да предизвикат неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве. В същото време Комисията мотивира промените и със Зелената сделка с опасението, че попаднали в почвата (след употреба на козметични продукти например), те предизвикват замърсяване на колоната среда.

Очаква се в края на годината Европейската комисия трябва да публикува и своите предложения за промени в другия регламент с отношение към етеричните масла – Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).