Как ще гласуваме на 29.10.2023 г.

Ако гражданите желаят да гласуват по настоящ адрес, трябва да подадат заявление до администрацията на съответния настоящ адрес. В изборния ден, дори да се върнат в населеното място по настоящия адрес, те няма да могат да гласуват. След изтичането на срока – 14 октомври, те няма да могат да гласуват по настоящ адрес, а само по постоянен адрес. ЦИК дава указания на общинските администрации да осигурят дежурни, за да се обработват заявленията. Лицата с увреждания, които не им позволява да отидат до изборното помещение, също подават до 14 октомври заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия, уточниха още от комисията. “За да са сигурни, че ще могат да гласуват, е хубаво да подадат заявленията си към 14 октомври. Не е задължително да бъдат придружени с документи и експертизи от ТЕЛК или НЕЛК, общинските администрация има задължение служебно да установи тези факти и обстоятелства и само ако не може да установи, тогава ще е необходимо да изпрати тези документи”, посочват още от ЦИК.