Ден на детето

1 юни е ден, специално предназначен за честване на децата и тяхното безгрижно детство. След като празнуваме деня на майката, деня на бащата, деня на влюбените, както и деня на семейството, не е чудно, че има ден, в който празнуват най-малките, които са нашето бъдеще. Този Ден на детето в България се чества на 1-ви юни. Като международен ден той се празнува и в още много други страни по света, но на различни дати. Нека разберем малко повече за историята и начина на празнуване на този изцяло детски празник.

В България 1 юни започва да се празнува като официален празник след указ на цар Борис III през 1927 година. Той наредил Денят на детето да се празнува на втората неделя след празника Великден. През онази година датата на празника се паднала 8-ми май. Специален комитет отговарял за празнуването на деня на детето по онова време. Неин председател е била княгиня Евдокия, сестра на цар Борис III и дъщеря на цар Фердинанд I.

Когато цар Борис III се оженил за царица Йоана, тя станала патрон на този Ден на детето, а след рождението на нейното дете – княгиня Мария-Луиза Сакскобургготска – за празника на детето били издадени специални марки с облика на малката княгиня.

През 1949 г. 1-ви юни бил обявен за международния ден за защита на децата, като още през следващата 1950 г. той вече се чествал в 51 държави по света.

Интересно е да се отбележи, че международният ден на детето се празнува вече почти 100 години. Той води началото си от световна конференция, проведена в Женева, която била посветена на благосъстоянието на децата по света. Тази конференция се провела през 1925 година и на нея била приета декларация за правата на децата, според която възрастните трябва да предоставят на децата всичко, което съдейства за тяхното добруване, без значение от тяхната народност, вяра или раса.

Освен това този празник възпоменавал и всички деца, загинали по време на Втората световна война. Тъй като детето не е достатъчно зряло, за да все грижи само за себе си, то се нуждае от специалните грижи на възрастните, които не само да го възпитават, но и да го защитават и направляват, докато порасне достатъчно, за да поеме отговорност и собствен път в живота.

Какво гласяла декларацията за правата на децата, приета в Женева?

За да се стигне до празнуването на Ден на детето, се е започнало именно с тази декларация. Според нея възрастните трябва да осигурят възможност на детето да се развива, както физически, така и душевно по най-добрия възможен начин. Те трябва да го насърчават да развива способностите и уменията си, за да стане пълноценен възрастен в бъдеще.

Децата имат следните неотменими права:

Ако е гладно детето – да бъде нахранено

Ако е болно детето – да бъде лекувано

Ако дете е изоставено от родителите си – да бъде прибрано и отгледано

Ако е недоразвито детето – за него да се грижат възрастни, които да подпомогнат неговото развитие

Ако е непослушно детето – да бъде вразумявано, за да поеме по правия път

Ако детето има нужда от помощ – трябва да я получи

Детето трябва да се насърчава и подготвя за бъдещата си професия, но без някой да се възползва от него. Също така то трябва да се насърчава да помага на останалите и да не живее само за себе си.